แอพพลิเคชั่น จองคิวเข้าสักการะคำชะโนด

ในปี พ.ศ. 2562  ไวรัสโควิด 19 ได้แพร่ระบาดภายในประเทศไทย จึงส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยวทั้งโลก และภายในประเทศ ภายในปีนั้น ทางทีมงาน Signdevops ได้พัฒนาระบบจองคิว แอปพลิเคชั่น เข้าสักการะ เจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี เป็นปีแรกที่จังหวัดอุดรธานี ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่แข็งแกร่ง ควบคุมเชื่อโควิดไม่ให้เกิดการแพร่กระจายได้