Windows 10 Update KB5005565 ทำให้เกิดปัญหาเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อวินโดว์ 10 อัพเดท จะเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับคนที่ ใช้การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกัน .