Signdevops Co.,Ltd. บริการออกแบบ พัฒนาระบบ เว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น เกมส์2023-04-06T14:59:15+07:00

Signdevops Co.,Ltd.

ในยุคที่ข่าวสารและการตลาดเปิดกว้าง อีกทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ถึงขั้นว่าในมือของทุกคนได้สัมผัสและมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีทุกวัน จึงทำให้ผู้คนต่างหันมาสนใจและต้องการเทคโนโลยี มากขึ้นไปตามๆกัน

SingDevOps Co.,Ltd. เรามุ่งเน้นการพัฒนาระบบซอฟแวร์ เกมส์ รวมถึงการออกแบบสื่อต่างๆและสื่อดิจิตอลทุกชนิด

อีกทั้งเรายังมีความชำนาญในด้านพัฒนา Game เพื่อนำไปปรับใช้กับบริบทต่างๆของโครงการและองค์กรนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด,บริหารจัดการองค์กร,และสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ E-Lernning

อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา AR ( Augmented Reality ) และ VR ( Virtual Reality ) เป็นอย่างสูง ด้วยทีมงานที่มีประสบการ์ณที่มีผลงานทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

Application Develop

แอพพลิเคชั่น จองคิวเข้าสักการะคำชะโนด

ในปี พ.ศ. 2562  ไวรัสโควิด 19 ได้แพร่ระบาดภายในประเทศไทย จึงส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยวทั้งโลก และภายในประเทศ ภายในปีนั้น ทางทีมงาน Signdevops ได้พัฒนาระบบจองคิว แอปพลิเคชั่น เข้าสักการะ เจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี เป็นปีแรกที่จังหวัดอุดรธานี ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่แข็งแกร่ง ควบคุมเชื่อโควิดไม่ให้เกิดการแพร่กระจายได้

แอพพลิเคชั่น เนื้อหา 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนนในเด็กวัยเรียน

เด็กวัยเรียน (6-12 ปี) เป็นวัยที่ปรับเปลี่ยนจากยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในเด็กปฐมวัย เป็นการใช้เหตุผลเชิงรูปธรรมมากขึ้น หมายถึงเด็กสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเหตุต่าง ๆ เข้าใจคำอธิบายง่าย ๆ แต่ต้องเน้นรูปธรรม นอกจากนี้เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ออกนอกบ้านมากขึ้น เช่น ไปโรงเรียน ไปเล่นนอกบ้าน มักเล่นห่างไกลพ่อแม่ เล่นกันเป็นกลุ่ม และเริ่มมีการเดินทางด้วยตนเองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โดยสารรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เดินเท้า รถเมล์ ฯลฯ การสอนและฝึกทักษะความปลอดภัยที่จำเป็นในการเดินทางแก่เด็กเป็นสิ่งสำคัญ โดยสามารถสอนให้เด็กวัยนี้รู้จักอันตราย หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้ตนเองปลอดภัย เช่น สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ  นอกจากนี้จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ทั้งการเรียน การเล่น และการเดินทาง

3D Manual for Hydrus UK

Hydrus co.uk

ได้รับมอบหมายพัฒนาผลงานสื่อคู่มือ 3D ให้กับ บริษัท ไฮดรัส ประเทศอังกฤษ ( Hydrus group )

นักวิจัยโครงการ ไบโอไซด์ HYDRUS เป็นสารฆ่าเชื้อที่ปลอดภัย โดยมีความบริสุทธิ์และกำลังสูงเป็นพิเศษ ผลิตโดยกระบวนการอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

สารกำจัดไวรัสในวงกว้างและออกฤทธิ์เร็ว ได้ผลดีเป็นพิเศษในการ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสวิรูไซด์ สารฆ่าเชื้อรา เป็นเทคโนโลยี ในการป้องกันเชื้อโรคอุบัติใหม่ ของอังกฤษ

A BIOCIDE FOR THE NEW REALITY

HYDRUS is an intrinsically safe disinfectant of exceptional purity and power, produced by a proprietary electrolytic process. A broad-spectrum, fast-acting biocide, it meets or exceeds requirements as a bactericide, virucide, sporicide and fungicide, making it a first line of defence against emerging pathogens.

อ้างอิง : Hydrus group

Game e learning

Automotive Factory เกมพัฒนาโรงงาน

เกมส์ คือ อนาคตของการศึกษา….มาเริ่มต้นเปลี่ยนความซ้ำซากจำเจ ของการศึกษาหาความรู้กับเรา
ลิขสิทธิ์ร่วม ระหว่าง GSC
คณะบริหาร พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี
และ ทีมพัฒนาบอร์ดเกมจาก ABC CLUB
ขอบคุณทีมงานและนักพัฒนาทุกท่าน

VR Develop

VR (Virtual reality) คือ การจำลองภาพให้เสมือนจริง แบบ 360 องศา ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปกับอุปกรณ์สำคัญ นั่นก็คือแว่นตา VR โดยผ่านการรับรู้ของเราไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น เสียง การสัมผัส หรือแม้กระทั้งกลิ่น และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้
จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่าง AR และ VR ทำให้การนำไปประยุกต์ใช้งานนั้นแตกต่างกัน โดย AR นั้นจะเน้นไปที่การผสานรวบรวมระหว่างวัตถุเสมือนรอบตัวเราเข้ากับสภาพแวดล้อมขณะนั้นจริงๆ ส่วน VR นั้นจะเน้นที่ตัดขาดออกจากโลกจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทั้ง VR และ AR สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม การแพทย์ การบันเทิง การสื่อสาร และ การศึกษา เป็นต้น

VirTour

เวอร์ทัวร์ คือ การเดินทางไปในสถานที่แปลกใหม่ นับเป็นประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอผู้ตนมากมายสถานที่ต่างๆ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทุกสิ้งทุกอย่างที่ให้ความรู้แก่เรา เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เรา

เวอร์ทัวร์สามารถมอบประสบการณ์ การเที่ยวชมได้อย่างสูงสุด

นี่คือหลุมขุดค้นทางโบราณคดี วัดโพธิ์ศรีใน ที่ตำบล บ้านเชียง ปีะเทศไทย

คุณสามารถเดินชมภายในอาคารได้อย่างอิสระ ในรูปแบบกราฟฟกจำลองคุณภาพสูง และเนื้อหาแบบ อินเทอร์แอคทีฟที่ไร้ขีดจำกัด

เวอร์ทัวร์ยังสามารถจำลองสิ้งก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่มีอยู่ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการจำลองวัดโบราณในยุคกลาง หรือตึกสูงระฟ้าในยุคอนาคต

Heineken® Thailand “Behind The Star Experience” (2017)

Exhibition Heading : Eyedropperfill

VR Designer & Developer : Signdevops co., ltd.

Behind the Star Experience นิทรรศการที่จะพาคุณไปสัมผัสกระบวนการผลิต ความลับแห่งการสร้างสรรค์รสชาติ และความสำเร็จของเบียร์คุณภาพระดับโลกอย่าง Heineken ด้วยการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีและมัลติมีเดียรูปแบบ Multi-Sensorial Exhibition ที่สื่อสารผ่านทุกประสาทสัมผัสทั้งภาพ เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ตัวอาคารต้อนรับผู้ชมใจกลางย่านสยามด้วยรูปลักษณ์ของกล่องสีขาวขนาดยักษ์ ด้านหน้าติดตั้งจอแสดงผลภาพเคลื่อนไหวแบบ LED ที่ออกแบบให้เป็นดาวสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของไฮเนเก้นเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ชมเข้ามาสัมผัสนิทรรศการภายใน

AR Develop

AR (Augmented reality) คือ การนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุเสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ วีดิโอ เสียง ข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้

Tattoo with Sound

Tattoos are not just a picture, they included your feeling and memories.

How about adding sound to them?

เก็บความทรงจำดีๆไว้ตลอดกาลด้วย Sound Tat

แล้วลายสักของคุณ จะสามารถบอกเล่าเรื่องเรื่องราวได้ด้วยเสียง

Shell wepower road safety

ป้ายจราจร หรือเครื่องหมายจราจรมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสัญจรบนถนนทั้งการเดินเท้า และการใช้ยานพาหนะต่างๆ หากทุกคนเข้าใจความหมาย และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เราก็จะสามารถลดปัญหารถติด รวมถึงสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานความเป็นจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน การแสดงนำเสนอข้อมูลนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โมเดล 3 มิติ ภาพ เสียง หรือข้อความ อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความตื่นตาตื่นใจในการนำเสนอข้อมูล ทำให้เกิดความบันเทิง และสร้างการจดจำในการรับข้อมูลอีกด้วย

ทีมเราจึงรวบรวมความหมายของป้ายจราจรเบื้องต้น และการปฏิบัติตามป้ายเหล่านั้นมาทำเป็นหนังสือ โดยผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี AR ให้แสดงผลออกมาเป็น Animationสั้นๆ พร้อมคำบรรยาย เพื่อให้เกิดความรู้ที่แฝงความเพลิดเพลินเหมาะกับเด็ก พร้อมทั้งจัดทำโหมดคำถามคำตอบที่สนุกและท้ายทายไว้ให้ทดสอบความรู้ด้วย

We Power Road Safety

Accidents are unpredictable yet avoidable which is why it is so important to drive safely. Understanding road signs, traffic signals and obeying the traffic rules is essential for everyone’s safety.

Augmented Reality is an interactive experience of a real-world environment, whose elements are “augmented” by computer-generated perceptual information.

SignDevOps team has designed an application using augmented reality in a way which encourages children to learn about road safety and signs in a fun and challenging way.

Website Develop

เว็บไซต์ เป็นชุดหน้าเว็บ หรือเอกสารที่เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เราสามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้ โดยใช้เบราว์เซอร์ ตัวอย่างเช่นที่อยู่เว็บไซต์ของ Signdevops (URL) คือ https://www.signdevops.co.th นอกจากนี้เรายังสามารถเข้าถึงหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ ด้วยการใส่ข้อความค้นหาในเครื่องมือค้นหา เมื่อมีคนให้ที่อยู่เว็บไซต์ หรือคุณทำการค้นหาในเครื่องมือค้นหา คุณจะถูกส่งไปยังหน้าแรก หรือโฮมเพจของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นหน้าแนะนำธุรกิจ และนำเสนอข้อมูล จากหน้าแรกคุณสามารถคลิกลิงก์ เพื่อไปยังส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Product, Service, Blog หรือ Contact ดังนั้นเว็บไซต์จึงสามารถประกอบด้วยหน้าเว็บหนึ่งหน้า หรือหลาย ๆ หน้าก็ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของเว็บไซต์ต้องการนำเสนออะไรบ้าง

เว็บไซต์จึงเปรียบเสมือนหนังสือหนึ่งเล่มที่ต้องมีปก หรือหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่ออธิบายธุรกิจของเรา ซึ่งสามารถประกอบไปด้วยข้อมูลประเภทใดก็ได้ ที่ต้องมีข้อความ สี กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

hinochotavee.com
buaradaofficial.com
udonwoodlandassociation.com
Groovyboho.net
mavincoffeeroaster.com

Motion graphic VDO

ในตอนนี้งาน Motion Graphic หรืองาน Infographic กำลังเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นในยุคที่การแข่งขันสูงแบบนี้การทำสื่อโฆษณาต่างๆ แบบภาพนิ่งจึงไม่เพียงพออีกต่อไป หากต้องการให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสนใจเราต้องมีสื่ออื่นๆ ที่สามารถดึงดูดได้ดีกว่าภาพนิ่งนั่งก็คือภาพเคลื่อนไหวที่สามารถดึงดูดคนได้ดีกว่าและยังสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ดีกว่าอีกด้วย

ในปัจจุบันหากเราสามารถทำงานภาพเคลื่อนไหวได้ยิ่งได้เปรียบมากกว่าด้วยความต้องการคนที่จะทำงานภาพเคลื่อนไหวได้นั้นมีมากแต่จำนวนคนที่ทำได้นั้นไม่ได้มีมากตามความต้องการเหล่านั้น การที่เราสามารถใช้งานโปรแกรมที่ทำภาพเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้ย่อมดีกว่า การที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว งาน Motion Graphic หรือ Infographic นั้นสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเราจะสามารถทำงานได้อย่างไรใช้โปรแกรมอะไรเรียนและต้องเข้าใจว่างาน Motion Graphic คืออะไร

โดยปกติแล้วงานทางด้าน Motion Graphic หรือ Infographic นั้นคืองานที่เกี่ยวข้องกับงานกราฟฟิกคือการนำงานกราฟฟิกหรืองาน Infographic ที่เป็นภาพนิ่งเข้ามาขยับและสร้างเรื่องราว Story ให้กับงานเหล่านั้นจนเกิดเป็นวีดีโอขึ้นมาสามารถทำไดทั้งกับงานกราฟฟิก งานรูปภาพ รูปถ่ายต่างๆ งาน Logo หรืองานภาพนิ่งที่เรานำมาขยับและใส่เรื่องราวต่างๆ เพื่อบอกเหล่าเรื่องราวหรือสื่อความหมาย แนะนำ บรรยายต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นงาน Motion Graphic ซึ่งการทำงาน Motion Graphic นั้นจะทำโดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect ในการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกับการตัดต่อวีดีโอที่เป็นการถ่ายวีดีโอต่างๆ มาเป็น Footage และนำคลิปเหล่านั้นมาตัดต่อใส่ Effect ต่างๆ

การที่เราเรียนรู้ด้านการทำงาน Infographic หรือ Motion Graphic นั้นเราสามารถนำไปใช้ได้กับงานประจำของเราไม่ว่าจะใช้ในการทำ คลิปวีดีโอในการนำเสนองานแบบ Infographic เพื่อให้การนำเสนอของเรานั้นดูน่าสนใจและโดดเด่นหรือจะใช้ในการทำวีดีโอ Infographic ต่างๆ ให้กับบริษัทหรือโฆษณาสินค้าก็สามารถทำได้เช่นกันและนอกจากจะใช้กับงานได้แล้วเรายังใช้เพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้กับเราได้อีกด้วยทั้งรับงานทำ Infographic ให้ที่ต่างๆ หรือทำงานอิสระรับทำ Motion Graphic เพื่อหารายได้เสริมให้กับเราก็ได้เช่นกัน

Team Develop

Coding Skill
Unity Engine
C++
C#
Java
Html
Art Work Skill
PS
AI
premiere pro
After effects
substance painter
MAYA
Z Brush

ได้รับมาตรฐาน PRE ISO/IEC 29110

มาตรฐาน ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่สถานประกอบการ ผู้ประกอบการ องค์กร ที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้าน software ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (ใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่กระบวนการทางสากล โดยจะเป็นการเริ่มต้นเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement)

โดยที่มาตรฐาน ISO 29110 ให้ความสำคัญในกระบวนการที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นระบบ 2 กระบวนการหลัก คือ

กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management)
กระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation

กระบวนการด้านการบริหารโครงการและกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์

มาตรฐาน ISO 29110 ช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะองค์กร ทำให้มีการบริหารจัดการคุณภาพและบริการด้านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และเวทีตลาดโลก

บทความ จาก Signdevops

วิธีสมัคร MetaMask ง่ายมากเพียง!!! ไม่กี่ขั้นตอน

By |25/10/2021|Categories: cryptocurrency, MetaMask|

สำหรับคนเข้าสู่วงการ Cryptocurrency หรือ Defi สิ่งที่ต้องมีอย่างแรกคือ Wallet เสมือนกระเป๋าเงินของเรานั่นเอง โดย Metamask เป็นกระเป๋ามีคนใช้มากที่สุดในโลก .

วิธีใช้ HW ( hardware wallet ) เริ่มต้นแบบฉบับมือใหม่

By |20/10/2021|Categories: cryptocurrency, hardware wallet|

หากคุณคือผู้ที่สนใจใน Cryptocurrency และลงทุนอยู่กับมัน โดยปกติแล้วจะฝากเงินหรือคริปโตของเราไว้ที่ Wallet ของเว็บเทรดคริปโตต่าง ๆ แน่นอนว่า เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นปกติอยู่แล้ว .

Windows 10 Update KB5005565 ทำให้เกิดปัญหาเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

By |09/10/2021|Categories: Window Update|

เมื่อวินโดว์ 10 อัพเดท จะเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับคนที่ ใช้การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์ร่วมกัน .

Go to Top